Iskorak godine | Louis Vuitton Tambour Carpe Diem

Na modelu Tambour Carpe Diem vrijeme se može čitati na zahtjev. Da biste ga otkrili, potrebno je pritisnuti tipku u obliku zmije na desnoj strani kućišta

Louis Vuitton je želio vratiti jacquemartu izvorno značenje, načinivši model Tambour Carpe Diem koji je očito ispisao novo poglavlje u povijesti jacquemart satova, dobivši nagradu za ronilački sat godine.

Kako bi se to postiglo, okvir modela Tambour Carpe Diema je izrađen oko dvije glavne osi. Pritiskom na tipku, minijaturna scenografija brojčanika oživljava. Umjesto kazaljki, zmija i lubanja koje imaju ulogu jacquemarta, ukazuju na vrijeme. Promjer sata iznosi 46.8 mm, a tanak je 14.42 mm.

Na modelu Tambour Carpe Diem vrijeme se može čitati na zahtjev. Da biste ga otkrili, potrebno je pritisnuti tipku u obliku zmije na desnoj strani kućišta. Središnja glava zmije se podiže kako bi otkrila otvor za sat koji se nalazi na čelu lubanje. Rep zmije, smješten ispod pješčanog sata s rezervom snage, se kreće prema minutama.

Dok se umjesto oka pojavljuju cvjetovi, iz čeljusti lubanje izlaze riječi Carpe Diem. Carpe Diem iliti Iskoristi dan slavna je izreka pjesnika Horacea, a njima se želi ohrabriti ljude da žive u trenutku i pametno iskoriste svaki sat.

Cijena najhrabrijeg sata godine iznosi 6350 švicarskih franaka.

Iz novog broja časopisa Satovi i nakit

KUPITE ČASOPIS