Kompleksni manufakturni mehanizmi Roger Dubuisa

Luksuzni švicarski satni brend Roger Dubuis osnovali su 1995. godine u Ženevi iskusni urar Roger Dubuis i dizajner Carlos Dias. Osim proizvodnje satova, Dubuis je odmah počeo kreirati i vlastite mehanizme, koji su predstavljeni već 1999. U Meyrinu je 2001. godine otvorena moderna zgrada manufakture, što je omogućilo daljnji razvoj brenda. Do 2005. cijela je proizvodnja preseljena u Meyrin, a da je ovaj potez bio uspješan, Dubuis je dokazao predstavivši na SIHH-u 2006. čak šest novih manufakturnih mehanizama. Od 2008. Roger Dubuis svoje kompleksne, inovativne, tehnološki napredne i dizajnerski avangardne satove proizvodi kao dio Richemont grupe. Većina Dubuisovih satova certificirana je prestižnim Ženevskim pečatom.