Rječnik za početnike: arapske brojke

Osmislili su ih indijski matematičari, nazivamo ih arapskima, a još uvijek se nalaze na brojnim, posebice zidnim satovima.

 

Iz časopisa Satovi & nakit, zima 2018.