Rječnik za početnike: manufaktura

Danas ova riječ u urarskom svijetu označava proizvođače satova koji sami proizvode većinu dijelova mehanizma i sastavljaju ih, umjesto da ih kupuju od drugih proizvođača.