Rječnik za početnike: pećnica

Zagrijana prostorija koja se koristi za testiranje satova, obično na temperaturama od 8, 23 i 38 stupnja Celzija.