Rječnik za početnike: piezoelektrični efekt

Kvarc je piezoelektričan, što znači da primjenom mehaničke sile proizvodi električnu energiju i suprotno – protokom električne energije kroz kristal kvarca nastaju vibracije.