Rječnik za početnike: sat urna

Francuski stolni sat koji je načinjen u obliku urne ili vaze. Vrijeme u danu se pokazuje rotiranjem trake na kojoj su označeni sati i minute.

 

Iz časopisa Satovi & nakit, ljeto 2016.