Urarstvo | Plastika u satovima

Veliki broj švicarskih tvornica elektronske mehanizme i njihove dijelove izrađuje od plastike jer su na njima mala opterećenja, a današnje su plastične mase vrlo kvalitetne