Traditionnelle Twin Beat Perpetual Calendar

Manufakturni kalibar 3610 QP na ručno navijanje ima patentirani sustav dviju nemirnica koje rade na različitim frekvencijama. Kad vlasnik planira nositi sat, pritiskom na dugme postavljeno na 8 sati aktivira nemirnicu koja radi na visokoj frekvenciji od 36.000 vibracija na sat, a ima četverodnevnu rezervu snage. Ako pak namjerava odložiti sat na duže vrijeme, pritiskom na spomenuto dugme vlasnik aktivira „standby“ način rada, tj. nemirnicu koja radi na niskoj frekvenciji od 8.640 vibracija na sat, čime se rezerva snage produžuje na 65 dana.

Više o Vacheron Constantinovom Traditionnelle Twin Beat Perpetual Calendaru i ostalim satovima s ovogodišnjeg Ženevskog salona satova potražite u novom broju Satova i nakita koji izlazi u proljeće 2019.